rozmiar czcionki: A | A | A

Gospodarka wodno-ściekowa: nowy wzór umowy przyznania pomocy (2z)

29.12.2016 15:27

Dostępny jest zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (2z) na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz zaktualizowany wzór umowy (wersja 2z .rar) - 29.12.2016


>>>>>formularze wniosków i umów, 2.Gospodarka wodno-ściekowa


*