rozmiar czcionki: A | A | A

Formularze wniosków - targowiska

05.12.2016 14:22

Dostępne są formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

 

6. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów [LINK]


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy -wraz z instrukcją (pobierz plik) - 05.12.2016

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik) - 05.12.2016


UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - 05.12.2016


ROZPORZĄDZENIE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz)

DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

-