rozmiar czcionki: A | A | A

Czasowe wyłączenie generatora WoPP 19.2, narzędzia pomocnicze do biznesplanu

08.02.2017 10:37

W dniu 21 lutego br. na czas aktualizacji zostanie wyłączony Generator wniosków dla poddziałania 19.2. W tym czasie zaleca się korzystanie z edytowalnych dokumentów excel i word, w tym nowych narzędzi pomocniczych do obliczeń w biznesplanie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji udostępniła narzędzia pomocnicze (tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) do obliczeń wykonywanych w biznesplanie oraz zaktualizowaną Informację pomocniczą do sporządzania biznesplanu wersja 2z.


Pobierz ze strony UMWD - dokumenty i wytyczne podziałanie 19.2 

lub

Pobierz ze strony ARiMR


Uwaga:
W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą


*