rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

10.02.2017 08:09

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem).


"10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza)."


Pobierz zaktualizowaną instrukcję (pakiet WoPP+instrukcja.zip)


>>>Wszystkie wnioski Leader 19.2 Leader - strona UMWD

>>>Wszystkie wnioski Leader 19.2 - strona ARiMR


*