rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy - poddziałanie 19.2

28.11.2016 12:32

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

 W instrukcji wypełniania wniosku dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;
- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;
-  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);
- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.Instrukcja dostępna jest:

- W sekcji formularzy dla działania 19.2.I (link)

- Stronie ARiMR (link)

lub bezpośrednio w linku poniżej:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 23.11.2016r.)

*