rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Zarządzanie zasobami wodnymi” od 16 października 2023 r. do dnia...

Dodano: 14-09-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór skierowany jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych...

[więcej]

Lista operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru od 10 od 30 listopada...

Dodano: 27-04-2023

Uchwała nr 6831/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania "„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym...

[więcej]

Zaktualizowana lista operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla naboru od 28 marca 2022r. do 20...

Dodano: 01-02-2023

Uchwała nr 6479/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

[więcej]

Projekt Regulaminu konkursu na wybór LSR

Dodano: 26-10-2022

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr  dostępny jest projekt Regulaminu konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami. Dokumentacja może być pomocna dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przed formalnym ogłoszeniem konkursu, po zakończeniu przez poszczególne samorządy województw uzgadniania z Komisją Europejską...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – II nabór od 10 listopada...

Dodano: 07-10-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w II naborze o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

[więcej]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – VI nabór od 19 września 2022 r. do 04...

Dodano: 17-08-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w VI naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 04 października 2022 r.Miejsca składania wniosków:Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie...

[więcej]

Lista operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla naboru od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022...

Dodano: 20-07-2022

Uchwała nr 5671/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

[więcej]