rozmiar czcionki: A | A | A

Warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych określa ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

Lista Produktów Tradycyjnych służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych. Z wpisem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie jest związana ochrona nazwy oraz kontrola zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania.
Producenci produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się o uzyskanie odstępstw od wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność taka wynika z tradycyjnej receptury.

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat, metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i środki spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz napoje spirytusowe wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. L 39 z 13.2.2008, str. 16).

Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych są podzielone według następujących kategorii:
• Sery i inne produkty mleczne;
• Mięso świeże oraz produkty mięsne;
• Przetwory rybołówstwa, w tym ryby;
• Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie);
• Wyroby piekarnicze i cukiernicze;
• Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.);
• Miody;
• Gotowe dania i potrawy;
• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
• Inne produkty.

Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na Listę Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy (zgodnie z art. 49 ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych).
 
Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, który dokonuje jego oceny.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

FORMULARZE DO POBRANIA:


- wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

- załącznik do wniosku - streszczenie informacji

- załącznik do wniosku - oświadczenie o przekazaniu praw do zdjęcia produktu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- załącznik do wniosku - oświadczenie o przekazaniu praw do zdjęcia produktu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

- załącznik do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław


DOLNOŚLĄSKIE PRODUKTY WPISANE NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH:

Produkty mleczne

1. Ser zgorzelecki

2. Ser kozi łomnicki

3. Kamiennogórski ser pleśniowy

4. Twaróg sudecki

 

Produkty mięsne

5. Świnka pieczona po zaciszańsku

6. Słonina marynowana z Niemczy

7. Mięso w kawałkach niemczańskie domowe

8. Szynka wieprzowa niemczańska

9. Kiełbasa niemczańska

10. Kiełbasa galicjanka z Niemczy

11. Przysmak wołyński z Niemczy

12. Kiełbasa w słoiku z Przedgórza Sudeckiego

13. Szynka pieczona z Karkonoszy

14. Salceson polski z Karkonoszy

15. Kabanosy z cielęciną z Karkonoszy

 

Produkty rybołówstwa

16. Karp milicki

17. Pstrąg kłodzki

18. Pstrąg kłodzki wędzony

 

Warzywa i owoce

19. Kapusta kwaszona ślężańska

20. Ogórki kwaszone ślężańskie

21. Ogórki konserwowe ścinawskie

22. Syrop malinowy z Doliny Baryczy

 

Wyroby piekarnicze i cukiernicze

23. Chleb chłopski z Rogowa Sobóckiego

24. Ciasto z kruszonką z Ziemi Kłodzkiej

25. Chleb gogołowicki

26. Begle

27. Chleb żytni domowy z Pomocnego

28. Chleb pszenno-żytni na zakwasie z Pomocnego

29. Miodowe pierniczki z Przemkowa

30. Pszenno-żytnie pierniki z Oleśnicy

31. Kołacz Ormian kuckich

32. Bałkańska pita z Lipian

 

Oleje i tłuszcze

33. Masło tradycyjne

 

Miody

34. Sudecki miód wielokwiatowy

35. Sudecki miód gryczany

36. Wielokwiatowy miód z Doliny Baryczy

37. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

38. Miód lipowy krupiec z Ziemi Ząbkowickiej

39. Ryczyński miód lipowy

 

Gotowe dania i potrawy

40. Czarne gołąbki krużewnickie

41. Śląskie niebo

42. Keselica / kysielnica / kysyłycia

43. Pierogi ruskie z Chrząstawy

44. Pasztet z królika ze szpinakiem

45. Spytkowska gęś nadziewana naleśnikami

46. Gandżabur – zupa chorutowa z uszkami

 

Napoje

47. Wino śląskie

48. Juha – kompot z suszonych owoców

49. Piwo książęce z Lwówka

50. Tłoczony sok jabłkowy z Lutyni

51. Jabłecznik trzebnicki (cydr)

52. Likier karkonoski

 

Opisy produktów i zdjęcia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi (kliknij tutaj).