rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2021”.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” organizowany jest już po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W roku bieżącym konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach :
1.    „Najpiękniejsza Wieś”;
2.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Konkurs ma na celu promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Promocja innowacyjnych projektów jest doskonałym sposobem aktywizacji mieszkańców wsi do pracy na rzecz swoich miejscowości.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez Gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 16 lipca 2021r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Karoliną Manecką – tel. 71 776 97-36, adres e-mail: karolina.manecka@umwd.pl lub panią Izabelą Bielecką-Kowalczyk – tel. 71 776 90-30, adres e-mail: Izabela.bielecka@umwd.pl.


Do pobrania:

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym

Oświadczenie