rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże  J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich - pok 428:
tel. (071) 776 93 50
e-mail: prow@dolnyslask.pl


e-mail: ksow@dolnyslask.pl - Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

e-mail: dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl - Produkty tradycyjne i regionalne

e-mail: odw@dolnyslask.pl - Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" i Program "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"

e-mail: melioracje@dolnyslask.pl - Pomoc finansowa dla Gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych


WYDZIAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH

DYREKCJA

Dyrektor:


Z-ca Dyrektora
Krystyna Grygiel

pok. 428, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 93 50

Z-ca Dyrektora
Tomasz Gajewczyk

pok. 316, III piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 96 73

Sekretariat

Renata Gaweł-Gajda


pok. 428, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 93 50

e-mail: prow@dolnyslask.pl

DZIAŁ WDRAŻANIA

Kierownik działu:

Katarzyna Malinowska

pok. 338 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 12

Barbara Chrzan

Aleksandra Wojda

pok. 337 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 96 71

tel. (71) 770 45 34

Katarzyna Jędrzejczak

Emilia Job

Iwona Piszczek

pok. 339 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 97 32
tel. (71) 770 45 35

tel. (71) 770 45 31

Patrycja Zarycka

Anna Moll

pok. 340 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 770 44 94

tel. (71) 776 96 75

Maja Zamojska

Monika Stadnik

pok. 341 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 18
tel. (71) 770 45 31

Julia Klepacka

Agnieszka Wałkiewicz

pok. 341a III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 770 45 32
tel. (71) 776 97 33

Paulina Wojda

Maria Banach-Kowalska

pok. 342 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 14
tel. (71) 770 45 33

DZIAŁ AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Kierownik działu:
Paweł Kucharski

pok. 335, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 11

Aleksandra Banaszak

Joanna Seńków

pok. 331, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 95

Katarzyna Dominik-Kuligowska

Alicja Kalecińska-Graca

pok. 332, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 97 35

Anna Łakomiec

Martyna Drozdek

Damian Małys

Maciej Łagoda

pok. 336, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 07

tel. (71) 776 95 07

tel. (71) 776 98 82

tel. (71) 776 95 07


Camilla Leibmann
Ewa Szychowska
Klaudia Mirek
Monika Rajca

pok. 329, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 96 47
tel. (71) 770 44 93
tel. (71) 776 94 09
tel. (71) 776 96 47

Dominik Białek (Sprawozdawczość i monitoring)

Andrzej Soliński (Sprawozdawczość i monitoring)

Kamil Konieczny

pok. 203, II piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 92 14
tel. (71) 770 44 52

tel. (71) 776 97 43

DZIAŁ KONTROLI

Kierownik działu:

Paweł Ćwięka

pok. 334, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 94 04, tel. kom. 885 879 851

Joanna Walkowska

Katarzyna Wiertlewska-Gielec

Hanna Dudek

pok. 330, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 98 29, (71) 776 98 01

Anna Płonka

Tomasz Walczak

pok. 333, III piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 95 81

DZIAŁ WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH I REGIONALNEGO SEKRETARIATU KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Kierownik działu:

Karolina Manecka

pok. 437, IV piętro Mazowiecka 15
tel. 502 534 135


Daria Lewandowska

Anna Terlecka-Krowicka

Karolina Kubik

pok. 400C, IV piętro Wybrzeże J.Słowackiego

tel. (71) 776 98 22

tel. (71) 776 98 22

tel. (71) 776 98 53

Justyna Grzypek

pok. 423, IV piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 96 74


Patrycja Adamus

pok. 433, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 770 44 69


Marta Pasierska

Magdalena Hutta-Kowalska

Dominik Wojciechowski

pok. 434, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 98 31

tel. (71) 776 96 32

tel. (71) 776 97 47


Hubert Mucha

Łukasz Kukulski

pok. 435, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 90 11

tel. (71) 770 44 70


Aleksandra Kardela

Hanna Gierczak

pok. 438, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 90 30

tel. (71) 770 45 16