rozmiar czcionki: A | A | A

Województwo Dolnośląskie w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego


Województwo Dolnośląskie z dniem 10 czerwca 2011 r. stało się pełnoprawnym, certyfikowanym członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Culinary Heritage Europe) realizując tym samym cel rozwoju produkcji i dystrybucji tradycyjnej żywności oraz promocji specyfiki regionalnej w zjednoczonej Europie.

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego został powołany do życia w regionie południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. W obu regionach miejscowe władze, obserwując trudności z jakimi zmagają się lokalne przedsiębiorstwa, znajdując szansę i potencjał w regionalnej tradycji kulinarnej, postanowiły stworzyć skuteczny mechanizm promocji oraz platformę pozwalającą na rozwój lokalnych przedsiębiorstw kultywujących regionalną więź poprzez promocję ich produktów i stworzenie im możliwości ścisłej współpracy na tym polu.

Dziś w strukturach Sieci aktywnie funkcjonuje 46 regionów europejskich zrzeszających dziesiątki przedsiębiorców z Białorusi, Chorwacji, Danii, Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Szkocji, Szwecji, Turcji, Ukrainy oraz Polski. Pojęcie Dziedzictwa Kulinarnego zakłada wprowadzenie wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i wspierania przedsięwzięć na szczeblu regionalnym i europejskim. Efektem działań podjętych przez Departament Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ma być poprawa dostępności lokalnych i regionalnych specjalności, tak, aby mieszkańcy województwa oraz odwiedzający turyści mogli cieszyć się niepowtarzalną kulturą kulinarną Dolnego Śląska. Dodatkową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Sieci ma być ułatwienie lokalnym przedsiębiorcom nawiązywania wzajemnych kontaktów handlowych, zapewnienie zintegrowanej promocji i organizacja kursów szkoleniowych w celu polepszenia dostępności i jakości specjałów dolnośląskiej kuchni. 

Korzyści z uczestnictwa w Sieci to m.in.:
1) Licencja na używanie logo Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk.
2) Umieszczenie informacji o podmiocie członkowskim na stronie Europejskiej Sieci Kulinarnego
Dziedzictwa http://www.culinaryheritage.net
3) Możliwość uczestnictwa w imprezach promocyjnych organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
4) Umieszczenie informacji  o prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę w materiałach promocyjnych
wydawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
5) Oznakowanie podmiotów szyldem z logo Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk.
6) Oznakowanie produktów z użyciem logo Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk.
7) Możliwość udziału w wydarzeniach takich jak m.in. targi „Smaki Regionów” w Poznaniu, „Natura Food” w Łodzi oraz „Grüne Woche” w Berlinie, wyjazdach studyjnych, czy konferencjach.

W zakładce Aktualności: www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/ znajdą Państwo bieżące informacje dot. rozwoju obszarów wiejskich, jak również z przebiegu wydarzeń organizowanych dla przedsiębiorców należących do Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska.


Zachęcamy restauratorów, przetwórców żywności oraz producentów rolnych spełniających kryteria uściślone w regulaminie do ubiegania się o członkostwo w Sieci i nabycia praw do korzystania z logo Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) lub w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław) na uzgodnionym wzorze dostępnym tutaj .