rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. X Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej


Zgodnie z Uchwałą Nr 278/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. X Festiwal Produktu w Krzydlinie Wielkiej.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. LenDog 2024 w Chełmsku Śląskim

Zgodnie z Uchwałą Nr 233/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego: VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. LenDog 2024 w Chełmsku Śląskim.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy Sudecki Świat!”

Zgodnie z Uchwałą Nr 234/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy Sudecki Świat!” i nie zlecono jego wykonania.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi - festiwal filmowy im. Tadeusza Szymkowa (...)"

Zgodnie z Uchwałą Nr 232/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi - festiwal filmowy im. Tadeusza Szymkowa - Szymek i przyjaciele”.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów NaturalnychOgłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie zmieniamy naszą wieś Pogalewo Wielkie”

Zgodnie z Uchwałą Nr 231/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na rzecz Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie "RAZEM" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wspólnie zmieniamy naszą wieś Pogalewo Wielkie”.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych