rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7919/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu 4 Ball realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznyc

Zgodnie z Uchwałą Nr 7830/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia oferty "Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7829/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zlecenia Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7782/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7507/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich Kluczowianki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7506/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7447/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zlecenia Żarowskiemu Stowarzyszeniu „Edukacja” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczelarstwa na obszarach wiejskic

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 7383/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jeleniej Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczelarstwa na obszarach wiejskich”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury


Zgodnie z Uchwałą Nr 7292/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląski Festiwal Pieroga


Zgodnie z Uchwałą Nr 7291/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Dolnośląski Festiwal Pieroga.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Leśne chałupy”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7214/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Konwersja realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 800,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Leśne chałupy”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korz


Zgodnie z Uchwałą Nr 7213/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korzyści z nią związanych.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. IX Festiwal Produktu w Krzydlinie Wielkiej


Zgodnie z Uchwałą Nr 7212/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. IX Festiwal Produktu w Krzydlinie Wielkiej.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów NaturalnychOgłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7022/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych