rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25-lecie Zespołu Ludowego Leszczynki z Dobroszyc”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5993/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Gospodyni” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „25-lecie Zespołu Ludowego Leszczynki z Dobroszyc”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sedlak Science Future”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5952/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Sedlak Science Future i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska”

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5828/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jeleniej Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Integracja mieszkańców podczas koncertu w Wójtowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5803/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Integracja mieszkańców podczas koncertu w Wójtowicach i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Skauci na rzecz wsi – odbudowa więzi po latach pandemii”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5802/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Skauci na rzecz wsi – odbudowa więzi po latach pandemii”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Integracja międzypokoleniowa poprzez promocję odnowy wsi”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5801/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Dla Dobra Publicznego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Integracja międzypokoleniowa poprzez promocję odnowy wsi”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Czarnoborskie warsztaty folkloru i rękodzieła”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5800/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 400,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Czarnoborskie warsztaty folkloru i rękodzieła”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej architektury

Zgodnie z Uchwałą Nr 5799/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej architektury.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. VI edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2022 w Chełmsku Śląskim”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5776/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. VI edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2022 w Chełmsku Śląskim”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5776/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tak smakują Wzgórza!”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5775/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia stowarzyszeniu „Lepsze jutro, twórzmy dziś” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Tak smakują Wzgórza!”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5775/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Historyczny Jarmark Parafialny w Głębowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5774/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Historyczny Jarmark Parafialny w Głębowicach.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5774/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Obchodów 700-lecia Ścinawki Dolnej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 600,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja Obchodów 700-lecia Ścinawki Dolnej”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Mleka”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5772/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Białka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Festiwal Mleka”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5772/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku