rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Do re mi Kolęda”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4722/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Ślizowie „ŚLIZOWIANKI” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Do re mi Kolęda” i nie zlecono jego wykonania.


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Integracja mieszkańców podczas Koncertu Świątecznego w Jaszkowej Górnej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4689/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zlecenia Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 918,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Integracja mieszkańców podczas Koncertu Świątecznego w Jaszkowej Górnej”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na real. zad. pn. Odbudowa świadomości historycznej Dolnoślązaków poprzez przeprowadzenie konferencji naukowej wraz z panelem dyskusyjnym i cyklem warsztatów poświęconych zagadnieniom pt. „Tożsamość terytorialna"

Zgodnie z Uchwałą Nr 4546/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Młodych Patriotów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Odbudowa świadomości historycznej Dolnoślązaków poprzez przeprowadzenie konferencji naukowej wraz z panelem dyskusyjnym i cyklem warsztatów poświęconych zagadnieniom pt. „Tożsamość  terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowicka Jesień 2021”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4516/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Śmiałowicka Jesień 2021.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych