rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sudecka wieś na planszy”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3186/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Na Szlaku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Sudecka wieś na planszy” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców z terenów wiejskich oraz małych miast"

Zgodnie z Uchwałą Nr 3185/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zlecenia Fundacji Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 700,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców z terenów wiejskich oraz małych miast”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Świątecznie w Ornamental Farm w Bukowcu”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3143/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Świątecznie w Ornamental Farm w Bukowcu” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowi i bezpieczni czyli ATRAKCYJNI dla Gminy Czarny Bór”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3142/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Atrakcyjni” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Zdrowi i bezpieczni czyli ATRAKCYJNI dla Gminy Czarny Bór”

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „PARKujemy – wiosna nadejdzie. Rewitalizacja parku w Radwanicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3120/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „PARKujemy – wiosna nadejdzie. Rewitalizacja parku w Radwanicach” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konradówka na mapie”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3014/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zlecenia Fundacji „Dolina Nadziei” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Konradówka na mapie”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi sportowcy seniorom w dobie pandemii Covid - 19”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3119/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zlecenia Klubowi Piłkarskiemu „99” Śliwice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 300,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Młodzi sportowcy seniorom w dobie pandemii Covid - 19”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ogrody Edukacyjne Online 2”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2885/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Ogrody Edukacyjne” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ogrody Edukacyjne Online 2” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ogrody Edukacyjne Online”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2884/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Ogrody Edukacyjne” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ogrody Edukacyjne Online” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Adwentowo i bożonarodzeniowo przy Kaplicy pw. Królowej Świata w Kamieniu"

Zgodnie z Uchwałą nr 2883/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zlecenia Fundacji Educational Trip realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 999,50 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Adwentowo i bożonarodzeniowo przy Kaplicy pw. Królowej Świata w Kamieniu”.
Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rękodzieło - Nasze dziedzictwo”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2835/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Śremie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 500,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Rękodzieło - Nasze dziedzictwo”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub pn. „Uroczystość związana z otwarciem Izby Pamięci oraz obchodów 75-lecia OSP w Brzeziej Łące"

Zgodnie z Uchwałą Nr 2834/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziej Łące realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Uroczystość związana z otwarciem Izby Pamięci oraz obchodów 75-lecia OSP w Brzeziej Łące”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowicka Jesień 2020”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2789/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn.  Śmiałowicka Jesień 2020”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.