rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gala liderów dolnośląskiej wsi”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1514/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Żeliszowski Potok” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ) na wykonanie zdania publicznego pn. „Gala liderów dolnośląskiej wsi” realizowanego w okresie od 12.12.2019 do 31.12.2019.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bajki pod choinkę – spotkania z literatura dziecięcą”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1417/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 900,00zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100 ) na wykonanie zdania publicznego pn. Bajki pod choinkę – spotkania z literaturą dziecięcąrealizowanego w okresie od 20.11.2019  do 31.12.2019.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Niech Rudno pamięta, czym była dawna kolęda”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1416/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „W Rudnie jest Cudnie” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 700,00zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. Niech Rudno pamięta, czym była dawna kolędarealizowanego w okresie od 01.12.2019  do 31.12.2019.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zachować Pamięć”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1212/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Udanin złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zachować Pamięć” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta – nr 69147)/2019”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1211/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta – nr 69147)/2019” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wioski z pomysłem, pomysł dla wioski – wyjazd studyjny”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1210/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Kasztanowy Dom” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wioski z pomysłem, pomysł dla wioski – wyjazd studyjny” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

uchwała


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Kasztana-piknik integracyjny promujące idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej"

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1178/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego "Kasztanowy Dom" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 150 ,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Dzień Kasztana - piknik integracyjny promujący idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej”realizowanego w okresie od 15.09.2019 – 25.10. 2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy w Twardocicach”.

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
pn. „Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy w Twardocicach”.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1143/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy w Twardocicach” i nie zlecono jego wykonania.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zimowy Jarmark Produktu Lokalnego w Czaplach- Wiosce Piasku i Kamienia”


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zimowy Jarmark Produktu Lokalnego w Czaplach- Wiosce Piasku i Kamienia”


Zgodnie z Uchwałą Nr 1144/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zlecenia Fundacji Heron realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 750,00zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 ) na wykonanie zdania publicznego
pn. „Zimowy Jarmark Produktu Lokalnego w Czaplach - Wiosce Piasku i Kamienia” realizowanego w okresie od 20.10.2019  do 20.12.2019.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Uchwała
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 IV 2003 r. o dział. poż. pub. i o wol. na real. zad. Pub. pn. Album „Pielgrzymka dawniej i dziś na pocztówce i fotografii” oraz warsztaty fot., sposobem na integrację i i promocję wsi"

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Album „Pielgrzymka dawniej i dziś na pocztówce i fotografii” oraz warsztaty fotograficzne, sposobem na integrację i promocję wsi.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1113/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Album „Pielgrzymka dawniej i dziś na pocztówce i fotografii” oraz warsztaty fotograficzne, sposobem na integrację i promocję wsi i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała

 

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku pub. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Profesjonalizacja działań KGW z terenu podregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego w woj. Dolnośląskim”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Profesjonalizacja działań Kół Gospodyń Wiejskich z terenu podregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego w województwie Dolnośląskim”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1112/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Związkowi, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Profesjonalizacja działań Kół Gospodyń Wiejskich z terenu podregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego w województwie Dolnośląskim” realizowanego w okresie od 2.09.2019 do 30.10.2019.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

 

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „W klasztornych murach - chcemy się uczyć od najlepszych”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1074/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej p.w. najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „W klasztornych murach - chcemy się uczyć od najlepszych” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


uchwała

 

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szlakiem lnu i lawendy – powrót do tradycji i produktu lokalnego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1073/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „W Rudnie jest Cudnie” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Szlakiem lnu i lawendy – powrót do tradycji i produktu lokalnego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowickie Lato 2019”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1072/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 750 ,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Śmiałowickie Lato 2019”realizowanego w okresie od 5.08.2019 – 12.10. 2019.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1055/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej” realizowanego w okresie od 30.07.2019  do 10.09.2019.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Uchwała


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1056/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała