rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”

Zgodnie z Uchwałą Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe” realizowanego w okresie od 10.12.2018  do 31.12.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała 32/VI/18


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku publ. i o wolontariacie na realiz. zadania publ. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej"

Zgodnie z Uchwałą Nr 5984/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Instytutu Dolnośląskiego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej” i nie zlecono jego wykonania.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała 5984/V/18


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”


Zgodnie z  Uchwałą Nr 5946/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Grodzanów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset  złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego” realizowanego w okresie od 21.09.2018  do 19.12.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wioski z dobrą energią!”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5879/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Lepsze jutro, twórzmy dziś” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Wioski z dobrą energią!” realizowanego w okresie od 01.09.2018  do 30.10.2018.

Uchwała

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5845/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od 18.08.2018  do 30.10.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5846/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich” realizowanego w okresie od 15.10.2018  do 31.12.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5848/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Grodzanów  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego” i nie zlecono jego wykonania.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Hubertus 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5847/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Grochowice Zdrój złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ Hubertus 2018” i nie zlecono jego wykonania.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5805/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  31 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego” realizowanego w okresie od 14.08.2018  do 31.10.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5804/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  31 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych” realizowanego w okresie od 10.08.2018  do 31.08.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.
 „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.


Zgodnie z  Uchwałą Nr 5738/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  26 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych” realizowanego w okresie od 01.08.2018  do 15.09.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Treść uchwały

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5739/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Ludowy Zespół Szymanowianie” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu” realizowanego w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal obrzędów i tradycji wiejskic

Zgodnie z Uchwałą Nr 5698 /V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festiwal obrzędów i tradycji wiejskich – Prochowice 2018” realizowanego w okresie od  01.08.2018r.  do 30.09.2018r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego..."

Zgodnie z Uchwałą Nr 5699/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Treść uchwały


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Hubertus 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5667/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018r w sprawie rozpatrzenia oferty  Stowarzyszenia Grochowice Zdrój  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ Hubertus 2018” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Święto chleba z pomidorem”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5666/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Przedborowa, Koziniec i Różana „PRZE-KO-RA”  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 750,00 (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Święto chleba z pomidorem” realizowanego w okresie od 16.08.2018  do 15.09.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Piaskowca III”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Piaskowca III”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5665/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Fundacji Heron zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6065,00(słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Letnia Akademia Piaskowca” realizowanego w okresie od 10.07.2018 do 05.10.2018 .

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5609/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 888,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”” realizowanego w okresie od 01.07.2018  do 31.07.2018.

Treść uchwały


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5610/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Instytutu Dolnośląskiego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Treść Uchwały


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VI Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej dn. 28 lipca 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5524/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 950,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „VI Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej dn. 28 lipca 2018” realizowanego w okresie od  01.07.2018r. do  31.08.2018r.
Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe życie promujemy i wspólnie się

Zgodnie z Uchwałą Nr 5523 /V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „ Zdrowe życie promujemy i wspólnie się przy tym integrujemy ” realizowanego w okresie od  15.07.2018r.  do 30.09.2018r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą..."

Zgodnie z Uchwałą Nr 5525/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą w centrum wsi oraz rozmieszczenie elementów informacyjno-edukacyjnych promujących walory wsi i podnoszących jej estetykę” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała Nr 5525/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. poż. pub. i o wolontariacie na real. zad. pub. pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5439/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5000,00(słownie: pięć tysięcy złotych zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych” realizowanego w okresie od 10.06.2018  do 30.06.2018 .

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała