rozmiar czcionki: A | A | A

2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
pn. „Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku”

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 4214/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od  01.09.2017r.  do  20.11.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4213/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  22 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach” realizowanego w okresie od 04.09.2017 r. do  30.09.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4213/V/17


Ogł. o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a o dział. poż. publ. i o wolont. na realizację zad. publ. pn. „II Kiermasz Rękodzieła >>Złota Rączka<< i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas IV Festynu Rodzinnego >>Pożegnanie Lata 2017<<..."

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4181/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości pn. „II Kiermasz Rękodzieła >>Złota Rączka<< i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas IV Festynu Rodzinnego >>Pożegnanie Lata 2017 – Dożynki Parafialne<<” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament realizacji zadania publicznego Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

 

Uchwała Zarządu Województwa nr 4181/V/17


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4180/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa” realizowanego w okresie od 01.09.2017 r. do  31.10.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4180/V/17


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Święto Chleba i Ziół

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Święto Chleba i Ziół”.

 

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4117/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Razem dla Bagna realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego „ Święto Chleba i Ziół” w okresie od 24.07.2017 do 31.08.2017r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwala

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4115/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19  lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn.„V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej” realizowanego w okresie od  31.07.2017r. do  31.08.2017r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 15 – lecia PKS „TWARDY” Świętoszów”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4112/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Piłkarskiemu Klubowi Sportowemu „TWARDY”  Świętoszów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „ Festyn rodzinny z okazji 15 - lecia PKS „TWARDY” Świętoszów ” realizowanego w okresie od  01.09.2017r. do 31.10.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p. p. i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą na roz. społ."

Zgodnie z Uchwałą Nr 4116/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Muzeum Ziemi Niemczańskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn.”Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy lokalnej wspólnoty” i nie zlecono jego wykonania.

 

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4110/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu „Leśna Ławszowa” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej” realizowanego w okresie od 03.09.2017 r. do 09.09.2017 r.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie"

Zgodnie z Uchwałą Nr 4111/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Granica” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie” realizowanego w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do 30 października 2017 r.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publ. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4119/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o nie przyznaniu dOgłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na real. przez Stowarz. św. M. Marii Kolbe w Osiecznicy

Zgodnie z Uchwałą Nr 4118/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 600-lecia Kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon. (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publ. pn. „Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie".

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4114/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Fundacji na rzecz Ziemi Wołowskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5000,00(słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie” realizowanego w okresie od 01.08.2017  do 30.09.2017.

 

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4113/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Chrząstawy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej” realizowanego w okresie od 20.09.2017 r. do  16.12.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4113/V/17


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4113/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Chrząstawy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej” realizowanego w okresie od 20.09.2017 r. do  16.12.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4113/V/17


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4054/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


W załączeniu:

TREŚĆ UCHWAŁY


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4053/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „WARZĘGOWIANIE” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi;

Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała Nr 4053/V/17

Uchwała

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Trzymaj formę”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 3958/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty  Stowarzyszenia Grochowice Zdrój  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości pn. „Trzymaj formę” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament realizacji zadania publicznego Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

treść uchwały

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja”

                                             

Zgodnie z  Uchwałą Nr 3957/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szklary Górne  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości pn.  „Szklary Górne po godzinach – II edycja” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament realizacji zadania publicznego Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zadania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3956/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca  2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy” realizowanego w okresie od  15.07.2017r.  do  30.09.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3956/V/17


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3934/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „ Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich ” realizowanego w okresie od  01.07.2017r.  do  22.09.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3933/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Małuszowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „ Wieś dolnośląska z tradycjami ” realizowanego w okresie od  24.06.2017r.  do  31.08.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicz. pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przegładu Zespołów Ludowych"

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych”.

 

Zgodnie z  Uchwałą Nr 3842 /V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8000,00(słownie: osiem tysięcy złotych zł na wykonanie zdania publicznego pn. „ Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych” realizowanego w okresie od 09.06.2017  do 30.06.2017 .

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


W załączniku:


Uchwała

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3840/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Historycznemu Świętoszów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
na wykonanie zdania publicznego pn. „ 
25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa ” realizowanego w okresie od  03.06.2017r.  do  30.06.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała