rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi – festiwal filmowy im. Tadeusza Szymkowa – Szymek i przyjaciele

W dniu 23 maja 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic, na realizację zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi – festiwal filmowy im. Tadeusza Szymkowa – Szymek i przyjaciele”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 5 czerwca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy Sudecki Świat!”

W dniu 10 maja 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy Sudecki Świat!”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 20 maja 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy

W dniu 13 listopada 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez „Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa”, na realizację zadania publicznego pn. Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 22 listopada 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku space

W dniu 14 lipca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 25 lipca 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odno

W dniu 14 czerwca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korzyści z nią związanych.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 21 czerwca 2023 roku.

W załączeniu:

Oferta


W dniu 14 czerwca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy W

 

W dniu 14 czerwca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korzyści z nią związanych.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 21 czerwca 2023 roku.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”

W dniu 11 maja 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 22 maja 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Dzień Kasztana - piknik integracyjny promujący idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej”

W dniu 23 sierpnia 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Kasztanowy Dom” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Dzień Kasztana - piknik integracyjny promujący idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 5 września 2019 r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności poż. publ. i o wolont. na realizację zad. pub. pn. "Profesjonalizacja działań Kół Gospodyń Wiejskich z terenu podregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego..."

W dniu 15 lipca 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Profesjonalizacja działań Kół Gospodyń Wiejskich z terenu podregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego w województwie Dolnośląskim”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 24 lipca 2019 r.

W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Śmiałowickie Lato 2019”

W dniu 12 lipca 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Śmiałowickie Lato 2019”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50 - 411 Wrocław do dnia 22 lipca 2019 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

W dniu 9 lipca 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2019 r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno”

W dniu 5 lipca 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2019 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”

W dniu 16 listopada 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Piotrowe Lipy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 26 listopada 2018 r.

W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

W dniu 2 listopada 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14;
50-411 Wrocław do dnia 12 listopada 2018r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złoż. w trybie art. 19a o dział. pożytku. publ. I o wolontariacie, na realiz. zad. publ. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”

W dniu 28 sierpnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 7 września 2018 roku.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wioski z dobrą energią!”

W dniu 31 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wioski z dobrą energią!”.


 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 sierpnia 2018r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”

W dniu 26 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”.


 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 3 sierpnia 2018r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku”


W dniu 26 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku”.


 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 2 sierpnia 2018r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”


W dniu 26 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”.


 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 2 sierpnia 2018r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego”

W dniu 16 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 25 lipca 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”

W dniu 4 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Ludowy Zespół Szymanowianie” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2018 roku.

W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”

W dniu 11 czerwca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 19 czerwca 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Święto chleba z pomidorem”

W dniu 8 czerwca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI  PRZEDBOROWA, KOZINIEC i RÓŻANA  „PRZE-KO-RA” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Święto chleba z pomidorem”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 19 czerwca 2018 r.


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego”

W dniu 5 czerwca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miliczu, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 13 czerwca 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego”

W dniu 28 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Dolnośląski na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 11 czerwca 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą..."

W dniu 21 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą w centrum wsi oraz rozmieszczenie elementów informacyjno-edukacyjnych promujących walory wsi i podnoszących jej estetykę”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.kukulski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 1 czerwca 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”

W dniu 11 sierpnia  2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia  18 sierpnia  2017 roku.


 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Nowoczesne gospodynie".

W dniu 3 sierpnia 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni Borów - Dzierzków, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Nowoczesne gospodynie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 14 sierpnia 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dary jesieni w naszej wsi”.

W dniu 2 sierpnia 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Edukacyjno-Społeczną, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Dary jesieni w naszej wsi”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 11 sierpnia 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku

W dniu  26 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Regionalny Związek Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 sierpnia 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Mieszkańcy dla turysty – promocja Czapli w obiektywie.

W dniu  18 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Fundację „HERON”, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Mieszkańcy dla turysty – promocja Czapli w obiektywie.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 31 lipca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku publ. i o wolont. na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”

W dniu 10 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 18 lipca 2017 r.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złoż. w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dział. poż. publ. i o wolont., na realiz. zad. publ. pn. "Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie"

W dniu 29 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na rzecz Ziemi Wołowskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 lipca  2017 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złoż. w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dział. poż. publ. i o wolont., na realiz. zad. publ. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”

W dniu 27 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 6 lipca  2017 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób
z deficytem”

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 30 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p. p. i o wolont. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zad. publ. pn.„Jarmark Tkaczy Śląskich-z lnem w Europie"

W dniu 08 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 27 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 15-lecia PKS TWARDY Świętoszów

 

W dniu  12 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Piłkarski Klub Sportowy „TWARDY” Świętoszów, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny z okazji 15-lecia PKS TWARDY Świętoszów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 27 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p.p. i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie M.M Kolbe przy Parafii Rzym. w Osiecznicy

W dniu 9 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny z okazji 600-lecia Kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 19 czerwca 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku. publ. i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu”

W dniu 8 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rodzinnie w Bukowcu”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 20 czerwca 2017 roku.W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Lider A4

W dniu 01 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lider A4, na realizację zadania publicznego
w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wsparcie oraz promocja produktów lokalnych – „I Kiermasz Bożonarodzeniowy Lider A4”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 17 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie"

W dniu 1 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „WARZĘGOWIANIE”, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 12 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”.

W dniu 2 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małuszowie, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 12 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”

W dniu  1 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 8 czerwca 2017 r.


 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”

W dniu 30 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 8 czerwca 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oł.”

W dniu 16 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biskupicach Oławskich, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oławskich”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 24 maja 2017 roku.

 

W załączeniu:

 Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na realizację zad. publ. pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 – lecia Świętoszowa"

W dniu 15 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 – lecia Świętoszowa”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 24 maja 2017 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publ. pt. „Nasz Goszcz najpiękniejszy. Program aktywizacji mieszkańców..."

W dniu 1 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Magdaleny na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Nasz Goszcz najpiękniejszy. Program aktywizacji mieszkańców Goszcza na rzecz poprawy estetyki sołectwa i zmiany jego wizerunku”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy:marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:                                  

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Na Szlaku Kurhanów”

W dniu 29 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Zawonia na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Na Szlaku Kurhanów”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 16 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Dożynki - Święto Plonów w gminie Mysłakowice”

W dniu 26 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Łomniczanie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Dożynki - Święto Plonów w gminie Mysłakowice”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 11 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:


OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Start Szkolnej Sportowej Przygody”.

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Akademii Piłkarskiej Victoria z  siedzibą w Kobierzycach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Start Szkolnej Sportowej Przygody”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonej przez Stowarzyszenie "Wszyscy Razem"

Dnia 18 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z  siedzibą w Ścinawce Górnej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Świąteczne warsztaty pieczenia i zdobienia pierników dla mieszkańców Gminy Radków”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce”.

Dnia 15 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka z  siedzibą w Pielgrzymce na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia z  siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wydanie publikacji pokonferencyjnej dot. Znaczenia ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundacje Promyk Słońca

Dnia 18 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Promyk Słońca z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Bezpieczny rolnik i jego rodzina"- prelekcje i szkolenie osób z terenów wiejskich – rolników i ich rodzin dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia prac polowych/sianokosy, żniwa, wykopki, zbiory owoców i warzyw z udziałem osób dorosłych i dzieci”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych 4 People

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Inicjatyw 4 People z  siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.„M jak Milicz'- przygotowanie Informatora na temat działalności wspólnot lokalnych na terenie gminy Milicz w województwie dolnośląskim”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 13 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „14. Wystawa Produktów Regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką".


 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 26 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Nie bój się pomagać - dzieje się obok nas".

W dniu 14 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Nie bój się pomagać - dzieje się obok nas (Legnica, Jawor, Złotoryja i okolice)”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 26 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).W załączeniu:

Oferta
Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty rękodziel. jako forma integracji oraz wymiana doświadczeń lokalnej społeczn."”

 

W dniu 12 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lider A4 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Warsztaty rękodzielnicze jako forma integracji oraz wymiana doświadczeń lokalnej społeczności”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki

 

 

Dnia 12 lipca  2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki z siedzibą w Skotnikach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności sołectwa Skotniki oraz rozwój wspólnoty
i tożsamości wiejskiej poprzez organizację praz udział w cyklu warsztatów rzemieślniczych”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach

Dnia 13 lipca  2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina Biskupa z siedzibą w Marcinkowicach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „I Kiermasz Rękodzieła „Złota Rączka” i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas III Festynu Rodzinnego  Pożegnanie Lata”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 
W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Koło Chłopa"

Dnia 13 lipca  2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Koło Chłopa z siedzibą w Tomisławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „ Poznaj swoja wieś”- jarmark twórców ludowych, rękodzielnictwa i starego rzemiosła”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty oraz promocja produktów regionalnych w Morawie”

W dniu 1 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację św. Jadwigi na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Warsztaty oraz promocja produktów regionalnych w Morawie”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 12 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Dnia 30 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” z siedzibą w Uciechowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „II Uciechowskie Biesiadowanie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 14 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)
 

W załączeniu oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Szklary Górne po godzinach”.

Dnia 21 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Szklary Górne z siedzibą w Szklarach Górnych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Szklary Górne po godzinach”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Wioski Tematyczne jako idea aktywizacji społeczności lokal

W dniu 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wioski Tematyczne jako idea aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Dolnym Śląsku”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty łączą pokolenia a gry poprawiają pamięć”

Dnia 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie E-Żaczek z siedzibą w Przerzeczynie Zdrój na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Warsztaty łączą pokolenia a gry poprawiają pamięć”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Piknik z Wołowiną Sudecką - Smaki Regionu”

Dnia 16 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację  Rozwoju Regionalnego Progres z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Piknik z Wołowiną Sudecką- Smaki Regionu”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 29 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „ VIII Reg. Fest. Pieśni Żołn. i Patriot.-Luboszyce 2016"

W dniu 14 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  VIII Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej- Luboszyce 2016zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 23 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Ścinawka Górna – wspólnie przy jednym stole”

W dniu 13 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Zespół Ludowy Katarzynki” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Ścinawka Górna – wspólnie przy jednym stole.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 23 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Koło Chłopa

W dniu 10 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Koło Chłopa” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Poznaj swoją wieś- I edycja – jarmark twórców ludowych, rękodzielnictwa i starego rzemiosła”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 24 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:


Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Turzany – wieś przyjazna mieszkańcom”

W dniu 9 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Turzany – wieś przyjazna mieszkańcom.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 21 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Przedsiębiorczy mieszkańcy kluczem do rozwoju wsi”

W dniu 7 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „HERON” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Przedsiębiorczy mieszkańcy kluczem do rozwoju wsi”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 20 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Trzymaj formę”

W dniu 8 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Trzymaj formę.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Pielgrzymka”

Dnia 8 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Heron” z siedzibą w Czaplach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Aktywni mieszkańcy w Gminie Pielgrzymka”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Kultury Ludowej Wronowiada we Wronowie”

W dniu 6 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Siedmiu na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Festiwal Kultury Ludowej Wronowiada we Wronowie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 15 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kietlina "ISKRA""

W dniu 3 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kietlina "ISKRA" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Prezentacja KGW Przedgórza Sudeckiego w ramach VII Festiwalu Ogórkowego w Kietlinie".


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 13 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „II Festiwal folkloru ziemi radkowskiej w Ścinawce Górnej”

Dnia 02 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z siedzibą w Ścinawce Górnej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „II Festiwal folkloru ziemi radkowskiej w Ścinawce Górnej” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 13 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zadania publ. przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia

Dnia 31 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wspomaganie społeczności lokalnych poprzez organizację szkolenia z aranżacji krajobrazu, wykonanie 10 prac związanych z aranżacją przestrzeni publicznej: rabat, skwerów, wybór najpiękniejszej realizacji i zorganizowanie wystawy fotograficznej na terenie Gminy Zawonia”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 7 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „VI Targi Produktu Lokalnego i IV Przegląd Zesp. Ludowych”

W dniu 19 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biskupicach Oławskich na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „VI Targi Produktu Lokalnego i IV Przegląd Zesp. Ludowych”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 27 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta