rozmiar czcionki: A | A | A


Odnowa Dolnośląskiej Wsi - informacje dla gminnych koordynatorów

12.01.2012 10:35

Odnowa Dolnośląskiej Wsi  - informacje dla gminnych koordynatorów


Wzorem roku ubiegłego ogłaszamy nabór sołectw chętnych do uczestnictwa w Odnowie Dolnośląskiej Wsi. Zasady uczestnictwa w programie oraz zgłaszania się sołectw i gmin nie uległy zmianie. Formularz zgłoszeniowy wraz z zasadami uczestnictwa do pobrania.

Dodatkowo w terminie do dnia 30.03.2012r. prosimy o przesłanie wypełnionych sprawozdań sołeckich i gminnych, które umożliwią nam monitorowanie stopnia realizacji sołeckich strategii rozwoju w poszczególnych miejscowościach,  a co za tym idzie stopnia rozwoju wsi i aktywności samych mieszkańców.
W sprawozdaniach sołeckich proszę o uwzględnienie wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych na terenie danego sołectwa a nie tylko wykonanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach ogłaszanych konkursów. Formularze sprawozdań wraz z instrukcją wypełniania do pobrania.

W związku z przygotowywaniem planu warsztatów z cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” na rok bieżący, prosimy zainteresowane Gminy o zgłaszanie konkretnych sołectw do przeszkolenia oraz miesiąca, w którym miałaby zostać one objęte cyklem warsztatowym.

Warsztaty odbywać się będą w dwóch turach – wiosennej i jesiennej. Na informację czekamy do dnia 31.01.2012r.

Sołectwa, które są formalnymi uczestnikami Odnowy lecz podjęły decyzję  o wycofaniu się z udziału  w programie, bardzo proszę o przesłanie w trybie pilnym powiadomienia o zaistniałej sytuacji oraz kopię uchwały zebrania wiejskiego o rezygnacji z udziału w Odnowie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71 – 776 96 74

 

Do pobrania:

1. Zasady uczestnictwa

2. Sprawozdanie gmin

3. Sprawozdanie sołeckie

4. Zgłoszenie

5. Instrukcja wypełniania