rozmiar czcionki: A | A | A


Dolny Śląsk na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywcze Internationale Grüne Woche

Dodano: 27-01-2023

Województwo Dolnośląskie uczestniczy w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbywają się od 20 do 29 stycznia 2023 roku w Berlinie. Jest to największe i najważniejsze miejsce branżowych spotkań producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. Na stoisku regionalnym prezentowane są dolnośląskie produkty rolno – spożywcze oraz tradycyjne wyroby ceramiczne. Stoisko odwiedzili m.in. Grzegorz Macko -  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Anna...

[więcej]

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

Dodano: 27-01-2023

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”. Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy...

Dodano: 25-01-2023

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz na podstawie uchwały nr L/1018/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Zarząd Województwa...

[więcej]

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku

Dodano: 18-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 rokuWnioski należy składać: - osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, - za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić...

[więcej]

Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2023 roku na bieżące utrzymanie urządzeń...

Dodano: 18-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Termin naboru: od 23 stycznia 2023 r. do 10...

[więcej]

[Zaproszenie] Webinar informacyjny dla rolników

Dodano: 16-01-2023

Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agnieszka Soin - poseł na Sejm RP zapraszają rolników na bezpłatny webinar informacyjny, który odbędzie się 1 lutego 2023 r. o 11.00.

[więcej]

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 13-01-2023

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest...

[więcej]