rozmiar czcionki: A | A | A


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy...

Dodano: 25-01-2023

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz na podstawie uchwały nr L/1018/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Zarząd Województwa...

[więcej]

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku

Dodano: 18-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 rokuWnioski należy składać: - osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, - za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić...

[więcej]

Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2023 roku na bieżące utrzymanie urządzeń...

Dodano: 18-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Termin naboru: od 23 stycznia 2023 r. do 10...

[więcej]

[Zaproszenie] Webinar informacyjny dla rolników

Dodano: 16-01-2023

Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agnieszka Soin - poseł na Sejm RP zapraszają rolników na bezpłatny webinar informacyjny, który odbędzie się 1 lutego 2023 r. o 11.00.

[więcej]

Sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi za rok 2022

Dodano: 13-01-2023

Obowiązkowe roczne sprawozdanie RRW-2 za rok 2022. Termin przekazania sprawozdania z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w 2022 roku upływa 31.01.2023 roku. Formularz sprawozdania (link) *

[więcej]

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Dodano: 10-01-2023

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Prace można zgłaszać w terminie od 01.07.2022 do 28.02.2023 r.

[więcej]

Promujemy projekty nagrodzone w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2022

Dodano: 28-12-2022

Odwiedziliśmy z kamerą laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2022". Powstały 2 filmy, w których pokazujemy najlepsze projekty i dobre praktyki. Zachęcamy do oglądania. Najpiękniejsza Wieś Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy wsi Zdjęcia z gali finałowej konkursu można obejrzeć tutaj.

[więcej]