rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Dodano: 13-04-2023

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 7/2023. Na podstawie art. 57e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Jednostka Regionalna KSOW w województwie dolnośląskim ogłasza listę ocenionych operacji, zgłoszonych w...

[więcej]

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

Dodano: 03-04-2023

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku w Galerii Victoria w Wałbrzychu odbyła się "Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek". Podczas uroczystego otwarcia kolejnej edycji, życzenia świąteczne kołom gospodyń wiejskich oraz gościom złożyli Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko, Biskup Diecezji Świdnickiej Marek Mendyk oraz reprezentanci dolnośląskich instytucji rolniczych. Przedstawiciele 24 Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa ...

[więcej]

III edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

Dodano: 09-03-2023

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest...

[więcej]

„Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”

Dodano: 06-03-2023

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Galerią Victoria w Wałbrzychu organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.  Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”. Prezentacja odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Galerii Victoria w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 64. Celem tego wydarzenia jest kultywowanie...

[więcej]

Wieś w rękach mieszkańców — powstał film o inicjatywie LEADER

Dodano: 16-02-2023

Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje operację pn.: „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. W ramach projektu został nakręcony pierwszy z cyklu sześciu filmów pt. „LEADER”.

[więcej]

Zapraszamy do udziału w konkursie „Sposób na Sukces”

Dodano: 13-02-2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu pn.  „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące  przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Patronem konkursu jest Prezydent RP. Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości życia, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup...

[więcej]

II edycja ogólnopolskiego konkursu „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił...

Dodano: 06-02-2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanym dla dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w...

[więcej]