rozmiar czcionki: A | A | A


III edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

Dodano: 09-03-2023

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest...

[więcej]

„Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”

Dodano: 06-03-2023

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Galerią Victoria w Wałbrzychu organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.  Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”. Prezentacja odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Galerii Victoria w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 64. Celem tego wydarzenia jest kultywowanie...

[więcej]

Wieś w rękach mieszkańców — powstał film o inicjatywie LEADER

Dodano: 16-02-2023

Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje operację pn.: „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. W ramach projektu został nakręcony pierwszy z cyklu sześciu filmów pt. „LEADER”.

[więcej]

Zapraszamy do udziału w konkursie „Sposób na Sukces”

Dodano: 13-02-2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu pn.  „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące  przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Patronem konkursu jest Prezydent RP. Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości życia, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup...

[więcej]

II edycja ogólnopolskiego konkursu „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił...

Dodano: 06-02-2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanym dla dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w...

[więcej]

Dolny Śląsk na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywcze Internationale Grüne Woche

Dodano: 27-01-2023

Województwo Dolnośląskie uczestniczy w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbywają się od 20 do 29 stycznia 2023 roku w Berlinie. Jest to największe i najważniejsze miejsce branżowych spotkań producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. Na stoisku regionalnym prezentowane są dolnośląskie produkty rolno – spożywcze oraz tradycyjne wyroby ceramiczne. Stoisko odwiedzili m.in. Grzegorz Macko -  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Anna...

[więcej]

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

Dodano: 27-01-2023

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”. Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

[więcej]