rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku

Dodano: 28-06-2021

Informujemy, że 24 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku. Dofinansowanie otrzymało 46 projektów, na łączną kwotę 1 309 597,00 zł. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie...

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku

Dodano: 28-06-2021

Informujemy, że 24 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Dofinansowanie otrzymało 57 gmin, na łączną kwotę 1 495 684,00 zł. Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp,...

[więcej]

Regionalna edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Dodano: 28-06-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowej XX edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Konkurs odbędzie się dnia 5 września 2021 roku w Domaniowie na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II (ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów) w trakcie tegorocznych dożynek ...

[więcej]

Nagroda „Gwiozda Łowicka”

Dodano: 24-06-2021

Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki co roku przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej.

[więcej]

Konkurs fotograficzny "PROW 2014-2020 w obiektywie"

Dodano: 22-06-2021

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie".

[więcej]

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2021”.

Dodano: 17-06-2021

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” organizowany jest już po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021...

Dodano: 02-06-2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów...

[więcej]