rozmiar czcionki: A | A | A


Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie w Udaninie

Dodano: 25-08-2022

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wraz z Gminą Udanin są organizatorami Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 11 września 2022 roku w Udaninie. Zgodnie z tradycją uroczystości dożynkowe rozpocznie msza święta o godzinie 12.00 w miejscowym kościele. Następnie barwny korowód dożynkowy przejdzie ulicami Udanina, a o godzinie 13.45 nastąpi oficjalne otwarcie imprezy na boisku sportowym.

[więcej]

Nabór wystawców na Targi NATURA FOOD 2022

Dodano: 16-08-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje stoisko promocyjne Województwa Dolnośląskiego podczas Targów NATURA FOOD, które odbędą się w dniach 16-18.09.2022 r. w Łodzi. Zapraszamy dolnośląskie podmioty gospodarcze działające w branży ekologicznej oraz wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych do przedstawienia swojej oferty na stoisku promocyjnym Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w...

Dodano: 16-08-2022

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji...

[więcej]

Regionalna edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” - przedłużenie terminu...

Dodano: 01-08-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego serdecznie zapraszają do udziału w XXI edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Konkurs odbędzie się dnia 11 września 2022 roku w Udaninie na boisku sportowym w trakcie tegorocznych dożynek wojewódzkich. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów...

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2022 roku na dotacje w...

Dodano: 25-07-2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5589/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2022 roku, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących w dyspozycji Wydziału Obszarów Wiejskich w 2022 roku (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) określono na poziomie 40 000,00 zł (w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa...

[więcej]

Podpisanie umów z partnerami KSOW

Dodano: 25-07-2022

25 lipca br. odbyło się we Wrocławiu uroczyste podpisanie umów z partnerami KSOW na realizację operacji w 2022 roku. Urząd Marszałkowski reprezentował Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Umowy zostały podpisane z gminą Żukowice, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Zieloną Doliną sp. z o.o. oraz z gminą Radków. Wartość podpisanych umów to ok. 108 tys. złotych.

[więcej]

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

Dodano: 21-07-2022

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”. Konkurs w organizowany jest już po raz czternasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawę warunków życia na wsi  w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”;„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy...

[więcej]