rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem...

Dodano: 03-03-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki...

[więcej]

Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Dodano: 10-02-2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 rokuWnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ...

[więcej]

Ochrona zwierząt - Program Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt...

Dodano: 14-01-2021

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) nakłada na zarząd województwa obowiązek przygotowania Programu upowszechniania znajomości przepisów ww. ustawy wśród rolników, w związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji projekt przedmiotowego programu.Wszelkie uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do 14 lutego 2021 roku na adres: rafal.knap@dolnyslask.pl. Dodatkowych informacji udziela Rafał Knap, tel. 71 776 93-98.  Program...

[więcej]

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

Dodano: 08-01-2021

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

[więcej]

Sprawozdanie RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

Dodano: 29-12-2020

Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019, poz. 2366) gminy zobowiązane są do składania sprawozdania RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi.Termin składania sprawozdania RRW-2: 4 - 27 stycznia 2021 roku.Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa...

[więcej]

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Dodano: 04-12-2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Na podstawie:1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz...

[więcej]

Międzynarodowe Targi Grune Woche 2021

Dodano: 27-11-2020

W dniach 20-21 stycznia 2021 roku odbędzie się wyłącznie cyfrowo w Berlinie Międzynarodowy Zielony Tydzień 2021.

[więcej]