rozmiar czcionki: A | A | A


Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń...

Dodano: 25-01-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy...

Dodano: 24-01-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

[więcej]

Dolny Śląsk na targach Grüne Woche w Berlinie

Dodano: 23-01-2024

W dniach 19-28 stycznia 2024 roku w Berlinie odbywają się Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Zielony Tydzień” (Grüne Woche). Targi organizowane są już od 1926 roku. Skupiają producentów artykułów rolno-spożywczych, zaopatrzenia rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produktów agd i wyrobów rękodzielniczych z całego świata. Od niemalże dwudziestu lat uczestniczy w nich województwo dolnośląskie, prezentując potencjał dolnośląskich producentów, przetwórców, rzemieślników i organizacji...

[więcej]

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym

Dodano: 18-01-2024

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Badanie jest prowadzone w dniach od 12 do 31 stycznia 2024 r. Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu oraz jak prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r. Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych...

[więcej]

IV edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 16-01-2024

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV edycję „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w...

[więcej]

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Dodano: 18-12-2023

17 grudnia 2023 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach odbyła się „Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych". Celem wydarzenia było uczczenie piękna i bogactwa kultury regionu Dolnego Śląska poprzez stworzenie przestrzeni do prezentacji świątecznych potraw i rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz propagowanie i utrzymywanie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia. Podczas wydarzenia Wicemarszałek...

[więcej]

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych - Nabór zgłoszeń

Dodano: 04-12-2023

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”.  Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”. Prezentacja odbędzie się 17 grudnia 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 16:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach. Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów...

[więcej]