rozmiar czcionki: A | A | A


Nagroda „Gwiozda Łowicka”

Dodano: 24-06-2021

Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki co roku przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej.

[więcej]

Konkurs fotograficzny "PROW 2014-2020 w obiektywie"

Dodano: 22-06-2021

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie".

[więcej]

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2021”.

Dodano: 17-06-2021

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” organizowany jest już po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021...

Dodano: 02-06-2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów...

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Dodano: 24-05-2021

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2021.

[więcej]

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

Dodano: 05-05-2021

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” organizowany jest już po raz czwarty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

[więcej]

KOWR ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 - poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie...

Dodano: 30-04-2021

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.- gwarantowanych tradycyjnych specjalności;- chronionych nazw pochodzenia;- chronionych oznaczeń geograficznych;- rolnictwa ekologicznego;- ochrony...

[więcej]