rozmiar czcionki: A | A | A


Pomoc finansowa dla gmin w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących...

Dodano: 02-02-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Termin naboru: od 4 lutego 2022 r. do 4 marca...

[więcej]

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

Dodano: 26-01-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.Termin naboru: od 27 stycznia do 24 lutego 2022 rokuWnioski należy składać:- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić...

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z...

Dodano: 19-01-2022

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/735/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.” Zarząd...

[więcej]

Konkurs 6/2022 dla Partnerów KSOW - aktualizacja dokumentacji

Dodano: 12-01-2022

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023

[więcej]

Prezentacja tradycyjnych stołów wigilijnych w Legnicy

Dodano: 21-12-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą zorganizował 18 grudnia 2021 roku w Galerii Piastów w Legnicy Prezentację tradycyjnych stołów wigilijnych.

[więcej]

XI Doroczny Kongres Odnowy Wsi

Dodano: 14-12-2021

W dniach 9 -10 grudnia 2021 r. w Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym na Zamku Kliczków odbył się XI Doroczny Kongres Odnowy Wsi.

[więcej]

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 08-12-2021

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

[więcej]