rozmiar czcionki: A | A | A


Najnowsze publikacje w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Dodano: 11-03-2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami informacyjno-edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” Przewodnik ukazuje przykłady zrealizowanych pięćdziesięciu projektów w ramach PO Rybactwo i Morze, m.in. przez przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli samorządów czy lokalnych społeczności. Ponadto do...

[więcej]

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 05-03-2021

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

[więcej]

Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem...

Dodano: 03-03-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki...

[więcej]

Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Dodano: 10-02-2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 rokuWnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ...

[więcej]

Ochrona zwierząt - Program Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt...

Dodano: 14-01-2021

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) nakłada na zarząd województwa obowiązek przygotowania Programu upowszechniania znajomości przepisów ww. ustawy wśród rolników, w związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji projekt przedmiotowego programu.Wszelkie uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do 14 lutego 2021 roku na adres: rafal.knap@dolnyslask.pl. Dodatkowych informacji udziela Rafał Knap, tel. 71 776 93-98.  Program...

[więcej]

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

Dodano: 08-01-2021

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

[więcej]

Sprawozdanie RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

Dodano: 29-12-2020

Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019, poz. 2366) gminy zobowiązane są do składania sprawozdania RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi.Termin składania sprawozdania RRW-2: 4 - 27 stycznia 2021 roku.Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa...

[więcej]