rozmiar czcionki: A | A | A


Nabór wystawców na Targi NATURA FOOD 2022

Dodano: 16-08-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje stoisko promocyjne Województwa Dolnośląskiego podczas Targów NATURA FOOD, które odbędą się w dniach 16-18.09.2022 r. w Łodzi. Zapraszamy dolnośląskie podmioty gospodarcze działające w branży ekologicznej oraz wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych do przedstawienia swojej oferty na stoisku promocyjnym Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w...

Dodano: 16-08-2022

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji...

[więcej]

Regionalna edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” - przedłużenie terminu...

Dodano: 01-08-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego serdecznie zapraszają do udziału w XXI edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Konkurs odbędzie się dnia 11 września 2022 roku w Udaninie na boisku sportowym w trakcie tegorocznych dożynek wojewódzkich. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów...

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2022 roku na dotacje w...

Dodano: 25-07-2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5589/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2022 roku, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących w dyspozycji Wydziału Obszarów Wiejskich w 2022 roku (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) określono na poziomie 40 000,00 zł (w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa...

[więcej]

Podpisanie umów z partnerami KSOW

Dodano: 25-07-2022

25 lipca br. odbyło się we Wrocławiu uroczyste podpisanie umów z partnerami KSOW na realizację operacji w 2022 roku. Urząd Marszałkowski reprezentował Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Umowy zostały podpisane z gminą Żukowice, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Zieloną Doliną sp. z o.o. oraz z gminą Radków. Wartość podpisanych umów to ok. 108 tys. złotych.

[więcej]

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

Dodano: 21-07-2022

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”. Konkurs w organizowany jest już po raz czternasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawę warunków życia na wsi  w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”;„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy...

[więcej]

„Made in Dolny Śląsk” w Strzegomiu

Dodano: 22-06-2022

W sobotę 18 czerwca 2022 roku na strzegomskim rynku odbyła się kolejna edycja Festiwalu Produktów Regionalnych ,,Made in Dolny Śląsk’’ zorganizowanego przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Około trzydziestu dolnośląskich producentów żywności oraz twórców rękodzieła zaprezentowało swoje wyjątkowe produkty. Stoiska cieszyły się dużą popularnością. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Dyrektor...

[więcej]