rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021...

Dodano: 02-06-2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów...

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim

Dodano: 24-05-2021

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2021.

[więcej]

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”

Dodano: 05-05-2021

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” organizowany jest już po raz czwarty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

[więcej]

KOWR ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 - poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie...

Dodano: 30-04-2021

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.- gwarantowanych tradycyjnych specjalności;- chronionych nazw pochodzenia;- chronionych oznaczeń geograficznych;- rolnictwa ekologicznego;- ochrony...

[więcej]

Informacja o naborze na warsztaty - Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Dodano: 28-04-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór sołectw:

[więcej]

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Dodano: 25-03-2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z...

Dodano: 18-03-2021

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie uchwały nr XXXIII/556/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok” Zarząd Województwa...

[więcej]