rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3081/VI/21 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Najnowsze publikacje w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Dodano: 11-03-2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami informacyjno-edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” Przewodnik ukazuje przykłady zrealizowanych pięćdziesięciu projektów w ramach PO Rybactwo i Morze, m.in. przez przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli samorządów czy lokalnych społeczności. Ponadto do...

[więcej]

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 05-03-2021

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia br.

[więcej]

Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem...

Dodano: 03-03-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki...

[więcej]

Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Dodano: 10-02-2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 rokuWnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ...

[więcej]

Ochrona zwierząt - Program Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt...

Dodano: 14-01-2021

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) nakłada na zarząd województwa obowiązek przygotowania Programu upowszechniania znajomości przepisów ww. ustawy wśród rolników, w związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji projekt przedmiotowego programu.Wszelkie uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do 14 lutego 2021 roku na adres: rafal.knap@dolnyslask.pl. Dodatkowych informacji udziela Rafał Knap, tel. 71 776 93-98.  Program...

[więcej]

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

Dodano: 08-01-2021

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

[więcej]

Sprawozdanie RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

Dodano: 29-12-2020

Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019, poz. 2366) gminy zobowiązane są do składania sprawozdania RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi.Termin składania sprawozdania RRW-2: 4 - 27 stycznia 2021 roku.Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa...

[więcej]