rozmiar czcionki: A | A | A


XII Kongres Odnowy Wsi

24.10.2022 13:14

W dniach 20-21 października 2022 roku w Interferie Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie odbył się XII Kongres Odnowy Wsi.


Kongres zorganizowany został dla  uczestników inicjatywy Odnowy  Dolnośląskiej Wsi, do której należy 129 gmin z województwa dolnośląskiego. Kongres stał się okazją do inspirowania oraz zachęcania przedstawicieli społeczności lokalnych tj. sołtysów, liderów wiejskich i sympatyków odnowy wsi, a także przedstawicieli gmin z terenu województwa dolnośląskiego do jeszcze większej aktywności w realizacji oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju ich miejscowości w oparciu o prezentowane projekty i przedsięwzięcia, które zrealizowane zostały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w ramach Odnowy Wsi.


Jednym z głównych celów organizacji Kongresu jest stworzenie warunków do szerokiej i swobodnej dyskusji dotyczącej tematyki Odnowy Wsi, jak również poruszenie innych tematów istotnych dla mieszkańców wsi oraz osób działających na terenach wiejskich, której efekty będą miały szansę przełożyć się na konkretne inicjatywy podejmowane w wiejskich społecznościach lokalnych województwa dolnośląskiego.


Kongres rozpoczął się uroczystym powitaniem uczestników przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko.


Pani Justyna Duriasz-Bułhak wygłosiła prelekcje pt.: „Wieś wielofunkcyjna – rzeczywistość i marzenia”, natomiast Pan Krzysztof Szustka przedstawił prelekcję pt.: „Inteligentne wioski - wspieranie oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie”. Pani Izabela Woronowicz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich przedstawiła dobre praktyki w Odnowie Dolnośląskiej Wsi, a Dolnośląską wieś na mapach Geoportalu Dolny Śląsk pokazał wszystkim zebranym Pan Krzysztof Owsianik z Wydziału Geodezji
i Kartografii.


Drugi dzień Kongresu rozpoczął Pan Paweł Hawrylewicz Kierownik  Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygłaszając prelekcję pt.: „Działalność kół gospodyń wiejskich jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności”. Pani Olga Gałek przybliżyła uczestnikom pozytywne strony promocji produktów lokalnych, przedstawiając wykład pt.: „Strategia promocji produktów lokalnych ukierunkowana na odkrywanie potencjału miejsca, animowanie współpracy
w społeczności lokalnej i kreowanie oferty „z miejsca””. Natomiast Pani Marzena Cieślak wygłosiła prelekcję pt.: „Założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej”.
 Kongres Odnowy Wsi zakończył się ogólnym podsumowaniem oraz dyskusją na temat przyszłości Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Materiały do pobrania:

  1. Inteligentne wioski – wspieranie oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie – Krzysztof Szustka
  2. Dobre praktyki w Odnowie Dolnośląskiej Wsi - Wydział Obszarów Wiejskich UMWD
  3. Dolnośląska wieś na mapach Geoportalu Dolny Śląsk - Wydział Geodezji i Kartografii UMWD
  4. Działalność kół gospodyń wiejskich jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności - Paweł Hawrylewicz Kierownik Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  5. Strategia promocji produktów lokalnych ukierunkowana na odkrywanie potencjału miejsca, animowanie współpracy w społeczności lokalnej i kreowanie oferty z miejsca - Olga Gałek
  6. Założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej – Marzena Cieślak