rozmiar czcionki: A | A | A


Wydłużenie naboru w konkursie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

26.02.2024 14:02


W nawiązaniu do uchwały nr 8253/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8058/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert informujemy, że zmianie uległa data zakończenia naboru. Oferty będą przyjmowane do 20 marca 2024 roku do godz. 15.30.Jednocześnie dopuszczona została możliwość składania oferty w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl
W załączeniu:

  1. Uchwała nr 8253/VI/24 ZWD z dnia 26.02.2024 r. (aktualne ogłoszenie o konkursie)
  2. Oferta wersja edytowalna
  3. Oświadczenie o funkcjonowaniu w inicjatywie ODW i wpisaniu zadania publicznego w Sołecką Strategię Rozwoju Miejscowości
  4. Oświadczenie o nr konta bankowego oferenta