rozmiar czcionki: A | A | A


Sprawozdanie RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

29.12.2020 14:03

Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019, poz. 2366) gminy zobowiązane są do składania sprawozdania RRW-2 z realizacji w 2020r. inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi.

Termin składania sprawozdania RRW-2:
4 - 27 stycznia 2021 roku.

Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
„Sprawozdanie RRW-2”
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14,
50-411 Wrocław

Formularz RRW-2