rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 roku

09.05.2023 13:41

W dniu 9 maja 2023 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6873/VI/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na jego realizację w 2023 roku przeznaczono z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotę 300 000 zł, w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 32 zadania publiczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska.



Załącznik: Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6873/VI/23 rozstrzygnięcie konkursu ofert