rozmiar czcionki: A | A | A


Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku

27.04.2023 13:38

Informujemy, że 20 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Dofinansowanie otrzymało 51 gmin, na łączną kwotę 1 462 547 zł.
Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


Do pobrania

Uchwała Nr LIII/1098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku.