rozmiar czcionki: A | A | A


Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi – otwarty konkurs ofert.

28.02.2013 10:43


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2013 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”  
w 2013 r.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 22 marca - 22 kwietnia 2013 r.

Kontakt:tel. (71) 776 98 31, (71) 776 96 32:

- Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl,
- Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl,
- Piotr Piechota, email: piotr.piechota@umwd.pl.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI (POBIERZ)

Załączniki  
WZÓR OFERTY (POBIERZ)

INSTRUKCJA (POBIERZ)