rozmiar czcionki: A | A | A


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 r.

24.01.2024 07:36

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 25 stycznia - 16 lutego 2024 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47, e-mail: odw@dolnyslask.pl

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8058/VI/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.

2. Wzór oferty 2024.

3. Wzór sprawozdania 2024.

4. Oświadczenie o formalnym uczestnictwie w programie i wpisaniu zadania w Sołecką Strategię Rozwoju

5. Oświadczenie oferenta dotyczące nr konta bankowego.

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.