rozmiar czcionki: A | A | A


[Nowy termin na zgłoszenia] Nabór uczestników wyjazdu studyjnego dla partnerów KSOW

15.09.2023 15:03

Nabór uczestników wyjazdu studyjnego dla partnerów KSOW do województwa Podkarpackiego organizowany przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa Dolnośląskiego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023.

UWAGA - PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 20.09.2023 R.


Jednostka Regionalna KSOW w województwie dolnośląskim zaprasza do udziału w czterodniowym wyjeździe studyjnym organizowanym dla Partnerów KSOW do województwa podkarpackiego, celem identyfikacji i upowszechnienia dobrych praktyk w ramach operacji zrealizowanych i sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na tym obszarze.

W wyjeździe mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami województwa dolnośląskiego oraz są Partnerem KSOW według stanu na dzień 25.08.2023 r.
Termin wyjazdu studyjnego: 02.10 - 05.10.2023 r.


Liczba uczestników wyjazdu: minimum 36 maksymalnie 38 osób.

Zgłoszenia należy dokonać: do dnia 20 września 2023 r. do godziny 12.00 poprzez wysłanie do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie  dolnośląskim skanu wypełnionego oraz podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres: ksow@dolnyslask.pl.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń uczestników (liczy się data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego).


Załączniki:
- formularz zgłoszeniowy,
- Regulamin wyjazdu studyjnego,
- Program wyjazdu studyjnego.

Osoba do kontaktu:
Anna Terlecka-Krowicka, tel. 71 776 98 22, e-mail: ksow@dolnyslask.plWyjazd organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa  Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.