rozmiar czcionki: A | A | A


Lista Produktów Tradycyjnych

06.08.2020 13:09

Zapraszamy do składania wniosków o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych

Jednym z głównych celów powstania Listy Produktów Tradycyjnych jest promocja i rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie udokumentowanymi metodami na terenie kraju.
Na Listę Produktów Tradycyjnych może być wpisany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Produkt powinien stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi. Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów i potraw, nie zaś producentów, którzy nie są wpisywani na listę.

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do urzędu marszałkowskiego. Urząd po weryfikacji przesyła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych mogą wystąpić:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawe,
•    jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Jak złożyć wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych?

1.Należy przygotować wniosek w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.
2.Do wniosku dołączyć należy zdjęcia produktu oraz załączniki potwierdzające tradycję jego wytwarzania (kserokopie):
*zapisy ze starych książek kucharskich
*wywiady etnograficzne
*dokumenty z Muzeum Etnograficznego
*stare fotografie, etykiety
*stare odręczne przepisy i inne materiały
*zdjęcia w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem do przekazania praw do zdjęcia.
JPG o rozdzielczości:
1009 x 460 – minimalnie
2199 x 920 px – parametr zalecany
*Przygotowanie streszczenia do 3 000 znaków.
*Złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.


WAŻNE:
Wnioski powinny być czytelnie podpisane przez wnioskodawców. Nie wystarczy parafka.
Do papierowej wersji wniosku o wpis powinna zostać dołączona wersja elektroniczna (np. płyta Cd, na której będzie nagrany wniosek o wpis, streszczenie, zdjęcie i ewentualnie dodatkowe materiały).
Streszczenie, które dołączane jest do wniosku o wpis, będzie umieszczane na stronie internetowej MRiRW.
Dołączenie do wniosku krótkiego oświadczenia mieszkańców o wytwarzaniu danego produktu nie jest tym samym co wywiady etnograficzne potwierdzone podpisem etnografa (te zdecydowanie potwierdzają, że produkt stanowi dziedzictwo kulturowe regionu).
Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie weryfikację i produkt zostanie wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, wnioskodawca otrzyma listownie potwierdzenie wpisu, które nie jest certyfikatem.


Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Dolnośląskiego należy dostarczyć do kancelarii ogólnej lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże Słowackiego 12 -14
50-411 Wrocław


Informacje można również uzyskać pod nr tel. 71 776 90-30 lub 71 776 90-51.


Załączniki:


Wniosek

Oświadczenie dotyczące zdjęć

Klauzula informacyjna RODO