rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi”

05.09.2023 11:11

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkie kobiety do wzięcia udziału w konkursie dla kobiet szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.


Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


W konkursie mogą uczestniczyć kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 2. prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 3. podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach:

 1. Kobieta Rolnik;
 2. Kobieta Przedsiębiorca;
 3. Kobieta Kultury Ludowej;
 4. Kobieta Społecznik;
 5. Kobieta Samorządowiec;
 6. Kobieta Innowacyjna;
 7. Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 8. Kobieta w Nauce;
 9. Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.


Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; jednostki doradztwa rolniczego; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; instytucje naukowo-badawcze; związki i organizacje rolnicze; wojewoda; marszałek województwa; starosta; prezydent miasta; burmistrz; wójt; sołtys; fundacje; stowarzyszenia; organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez uczestniczkę i wskazany podmiot formularza zgłoszeniowego za pomocą:

 1. Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub
 2. W formie skanu na adres e-mail: radakobiet@minrol.gov.pl lub
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.


Zgłoszenia można przesyłać w terminie od dnia 23 sierpnia do dnia 12 września 2023 r. do godz. 11:00.

Uczestniczki Konkursu zostaną poinformowane o jego wynikach drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji organizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi” w 2023 r.

Więcej informacji pod numerem tel. 22 623 19 62 lub pod adresem e-mail: radakobiet@minrol.gov.pl.


Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Regulamin konkursu