rozmiar czcionki: A | A | A


Kolejne umowy na wsparcie wsi podpisane

03.03.2010 07:42

4 marca podpisano kolejnych 25 umów na realizację zadań w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lara 2007-2013.

Zakres pomocy obejmuje inwestycje dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Podpisano umowy na następujące działania:

"Średzka Woda" Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno

Gmina Cieszków

Zakup maszyn dla wodociągów gminnych

Gmina Długołęka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczów - Etap II

Gmina Dobromierz

Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka, w gminie Dobromierz

Gmina Dzierżoniów

Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Budowa sieci wodociągowej w Ożarach

Gmina Kobierzyce

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim, Gmina Kobierzyce

Gmina Kondratowice

Budowa sieci wodociągowej Karczyn - Podgaj wraz z modernizacją stacji wodociągowej Prusy

Gmina Kostomłoty

Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce, z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci Wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej-II etap

Gmina Miłkowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów -  I etap (Pątnówek -Bobrów - Jakuszów)

Gmina Osiecznica

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa, gm. Osiecznica

Gmina Pęcław

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław

Gmina Przeworno

Gminny system zbiórki i segregacji odpadów

Gmina Sobótka

Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stare Bogaczowice gm. Stare Bogaczowice

Gmina Strzegom

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica

Gmina Sulików

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice

Gmina Ścinawa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach

Gmina Świerzawa

Instalacja kotłowni na biomasę w szkołach gminy Świerzawa: gimnazjum w Świerzawie, SP w Sokołowcu, SP w Nowym Kościele

Gmina Świerzawa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubiechowej i kanału przesyłowego do Świerzawy

Gmina Wądroże Wielkie

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 18 miejscowości gminy Wądroże Wielkie

Gmina Wądroże Wielkie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wądroże Wielkie w miejscowości Granowice i Wądroże Wielkie

Gmina Węgliniec

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. Kochanowskiego w Węglińcu

Gmina Wojcieszów

Tworzenie nowego systemu wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Wojcieszów - zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów

Gmiona Sobótka

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych