rozmiar czcionki: A | A | A


Jak napisać lokalną strategię rozwoju? CDR organizuje szkolenia on-line

07.10.2022 13:31

W odpowiedzi na zgłaszane przez lokalne grupy działania zapotrzebowanie na zdobycie wiedzy z opracowania lokalnych strategii rozwoju, CDR zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania w Polsce — istniejących, nowo powstałych, jednofunduszowych i wielofunduszowych, do udziału w organizowanych przez nas bezpłatnych szkoleniach z „zakresu pisania lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach interwencji LEADER”.

Szkolenia będą prowadzone w formule online.Podczas jednodniowych spotkań eksperci i praktycy, zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością LGD w ramach podejścia LEADER, przedstawią metodologie pisania lokalnych strategii rozwoju miedzy innymi w oparciu o zapisy interwencji LEADER w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 oraz projekt regulaminu konkursu na wybór LSR.

Szkolenia będą prowadzone oddzielnie dla LGD jednofunduszowych i wielofunduszowych. Tematyka szkoleń nie dotyczy dokumentacji konkursowej na wybór LSR. Szkolenia planowane są w godzinach 9:00 –15:00, w czterech terminach:

24 października br. – szkolenie dla LGD jednofunduszowych 

25 października br. – szkolenie dla LGD wielofunduszowych.

27 października br. – szkolenie dla LGD jednofunduszowych

28 października br. – szkolenie dla LGD wielofunduszowych


Na szkolenie można się zapisać przez ten formularz do 17.10.2022 r.


W każdym z nich weźmie udział maksymalnie 200 osób, przy założeniu że z każdej LGD mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Jedna osoba może uczestniczyć tylko i wyłącznie w jednym szkoleniu. O zakwalifikowaniu się na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy ze zgłaszających chęć udziału, otrzyma maila potwierdzającego zakwalifikowanie się na szkolenia, z informacją o jego terminie. Na ten sam adres, najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanymi szkoleniami, zostaną przekazane odpowiednie linki oraz instrukcje udziału. Nagrania z przeprowadzonych szkoleń dostępne będą na portalu ksow.pl.


Do pobrania:

Program szkolenia - LSR jednofunduszowe

Program szkolenia - LSR wielofunduszowe


Źródło: CDR