rozmiar czcionki: A | A | A


IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

08.01.2021 12:06

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.
Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.


Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 8 lutego 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).


Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.


Koordynator konkursu:
Grażyna Sędziak (zawsze po 14.00)
tel. 797 901 112
e-mail: biuro@wss.konin.pl


Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Do pobrania:
Konkurs w pytaniach i odpowiedziach Pobierz
Regulamin Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Oświadczenie autora zdjęć Pobierz
Oświadczenie wójta burmistrza Pobierz