rozmiar czcionki: A | A | A


III edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ

09.03.2023 11:43

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.


Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.


Tegorocznym tematem przewodnim konkursu są Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.


Termin naboru do etapu wojewódzkiego potrwa od 12 stycznia do 19 marca 2023 roku. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.


Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie głównych nagród nastąpi we wrześniu podczas Dożynek Prezydenckich.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin III edycji Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Karta zgłoszeniowa – w wersji edytowalnej