rozmiar czcionki: A | A | A


Dofinansowanie edukacji na wsiach - Zarząd zatwierdził listę wniosków

26.11.2009 12:44

24 listopada zarząd województwa zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (III runda konkursu nr I/9.5/A/09).

Ze względu na dostępną w tym konkursie alokację, która wynosi 5 mln 039 tys. zł możliwa będzie realizacja wszystkich 12 projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania:

1.    Związek Producentów Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Międzylesiu z/s w Nowej Wsi - Pierwsza pomoc pod Trójmorskim Wierchem;

2.    Gmina Miejska Złotoryja/Gimnazjum Nr 2 w Złotoryi -  Głowa na angielskie słówka;

3.    Fundacja Trójgarb -  Aktywni Wokół Trójgarbu- aktywizacja edukacyjna mieszkańców Czarnego Boru poprzez i doradztwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne;

4.    Stowarzyszenie dla Powiatu – Edu-wieś;

5.    Stowarzyszenie dla Powiatu – Przyszłościowa wieś;

6.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Sołectwa Krzelów Młoty "Jezierzyca" - Podnoszenie poziomu wiedzy edukacyjnej dzieci i rodziców z gminy Wińsko;

7.    Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" - Inkubator Inicjatyw Edukacyjnych;

8.    Point Sp. z o.o. – Niemczanie poznają komputer;

9.    Centrum Personelu Czasowego Sp. z o.o. - Udziel Pierwszej Pomocy Przedmedycznej! Kluczowe są "Złote Minuty". Szkolenia dla mieszkańców gmin: wiejskich ( Kondratowice, Borów) oraz wiejsko-miejskiej (Strzelin) z zakresu ratownictwa medycznego;

10.    Fundacja "Razem" – Internet w zasięgu ręki;

11.    Stowarzyszenie "Wśród Swoich" w Chocieszowie – Bezpiecznie Wśród Swoich;

12.    Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wzgórz Dalkowskich.

Powyższe projekty zakładają m.in. organizację:
•    szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
•    szkoleń z zakresu "Szybkiego czytania i nowoczesnych technik uczenia się", "Co wiem o dysleksji mojego dziecka?"
•    doradztwa zawodowego oraz warsztatów podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich wynikających z korzyści płynących z kształcenia i szkolenia
•    szkolenia z zakresu: identyfikacji zasobów, problemów i potrzeb lokalnych w zakresie edukacji , aktywizowania i organizowania społeczności lokalnej do działania na rzecz edukacji; tworzenia i zasad działalności stowarzyszeń, fundacji, budowa partnerstwa lokalnego, korzystanie z komputera i Internetu jako narzędzia pomocnego przy realizacji projektów edukacyjnych
•    doradztwa edukacyjnego, zawodowego i psychologicznego     
•    kursów języka angielskiego  
•    kursów prawa jazdy kat. B  
•    szkoleń z zakresu obsługi komputera
•    nauki szybkiego czytania i rozumienia tekstu
•    cyklu szkoleń komputerowych ,,Z komputerem na TY".

W dwóch poprzednich rundach konkursu dofinansowano łącznie 38 projektów.
  

Więcej informacji