rozmiar czcionki: A | A | A


Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym

18.01.2024 13:55

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym.


Badanie jest prowadzone w dniach od 12 do 31 stycznia 2024 r.


Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu oraz jak prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r.


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.


Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.


Szczegóły dotyczące badania statystycznego znajdują się na stronie badań ankietowych: badania-ankietowe.stat.gov.pl.